Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
(MATASZSZ)

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségét 1994. január 1-jén alapította a Magyar Köztársaság tizennégy legjelentősebb távhőszolgáltató vállalata. Jelenleg a Szövetség tagvállalatai az ellátott 650 ezer távhőellátásban részesülő lakásból 580 ezer lakás távhőellátását végzik, és ezzel a hazai távhőszolgáltatás mintegy 85 %-át képviselik.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (hivatalos rövid nevén MaTáSzSz) önálló jogi személyiségű országos szakmai szervezet, amely a magyar törvényeknek megfelelően, elsősorban az egyesülési törvény (1989. évi II. törvény) szerinti előírásoknak megfelelő alapszabály figyelembevételével működik.

A Szövetség tagjai - összesen 63 cég - távhőszolgáltatással foglalkozó szervezetek, gazdasági társaságok, vállalatok és intézmények, amelyek azzal a céllal szövetkeztek, hogy legyen egy olyan szervezet, amely érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból közöttük egyezteti, az államigazgatás, a tulajdonos önkormányzatok és az egyéb döntéshozó szervek felé közvetíti és képviseli.

Szövetségünknek 45 pártoló tagja is van. A pártoló tagok olyan belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek, amelyek tevékenységükkel, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel a távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódnak, illetve azt elősegítik.

A Szövetség a távhőszolgáltatást érintő jogszabályalkotások előkészítése során tagjaival egyeztetett érdekeket képvisel a fenti célok teljesítése és realizálása érdekében.

Az érdekképviselet keretében a tagok kezdeményezésére koordinálja, szervezi a gazdálkodó szervezetek, vállalatok összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek az egész szakma, vagy egy-egy szakterület jó hírneve és a gazdálkodási, szolgáltatói érdekek érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek. Figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi az illetékes gazdaságirányítási szerveknél a jogszabályok és a gazdasági környezetet érintő intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

A tagokkal közösen kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai, etikai normákat, ügyel ezek betartására, és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.

Segíti tagjainak a többi gazdálkodóval, vállalkozóval, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos igazgatási és társadalmi szervezetekkel való együttműködését. Szakmai és jogi ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok műszaki, fejlesztési és gazdasági tevékenységét. A Szövetség a tagjai közötti vitás ügyek rendezésében ? felkérésre ? békéltető, jószolgálati feladatokat lát el.

A Szövetség állandó és ad hoc munkabizottságokat működtet a távhőszolgáltatást érintő legfontosabb kérdések elemzésére.

Együttműködést épít ki és tart fenn önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, érdekcsoportokkal közös érdekeik érvényre juttatása céljából.

A Szövetség az Országgyűlésnél regisztrált érdekképviseleti szervezet. A Szövetség kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságaival, a Magyar Energia Hivatallal, az önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.

A Szövetség tagja az európai távhőszolgáltató vállalatok szövetségének, az EUROHEAT & POWER-nek. Kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, amelyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodásokat kötnek és szervezik a tagok közvetlen kapcsolatait. A nemzetközi szakmai-gazdasági kapcsolatok elmélyítésével, szakmai információk beszerzésével, szakmai napok megrendezésével, más rendezvényeken való részvétellel, szakmai delegációk küldésével és fogadásával hozzájárul tagjai szakmai fejlődéséhez. A Szövetség folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági, fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.

Önállóan és tagjain keresztül szakmai sajtó- és propagandamunkát végez, sajtóértekezleteket tart a szakterületen tevékenykedő médiumok munkájának, a közvélemény hiteles tájékoztatásának az elősegítésére.

Elérhetõségek:

 1116 Budapest, Barázda u. 20-30.
 +36 (1) 700 5700
 +36 (1) 463 6063
 http://www.mataszsz.hu
 

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai