MÉgKSZ STRATÉGIA   2014 - 2020

…… a honi épületgépészetért….!                      

 

Szövetségünk, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ) 1999-ben alakult.

Alapítói szerint azzal az alapvetõ

 
így a Szövetség

 

A ’99 óta eltelt idõszakban azonban minden jó szándék és tevékenység ellenére a fenti elképzelés, vízió megvalósítása csak változó eredményekkel járt. Ez belsõ okokra is visszavezethetõ (gáz és kéménylobby túlsúlya, alapvetõen társadalmi szervezet, „társadalmi munkásokkal”) de az utóbbi idõben erõsödött a szakmánkban és a szakmánkba „átnyúló” társzakmákban a kevésbé szakmai, mint inkább gazdasági érdekeket szem elõtt tartó szervezetek számának rohamos növekedésének koordinálhatóság-ellenes hatása is.

A Koordinációs Szövetség tagjai és elnöksége a helyzet elemzése, értékelés alapján, az épületgépészeti és társszakmai szakmai érdekvédelemben érdekelt egyesületekkel, kamarákkal és vállalkozásokkal történõ összehangolt együttmûködés érdekében az alábbi új konstrukciót és mûködést határozták el:

 1. A Szövetség alapításkor meghatározott, fent említett szándéka és célja alapvetõen idõszerû, így változatlan, a szakma képviseletének koordinálása ma is szükséges, módszerek, megoldások egyeztetendõk.
 2. A Szövetség feladatait a kormányzat, a szakma, a tagok által aktuálisnak ítélt, a szakmai szervezetek által delegált tagokból álló ad hoc bizottságok, munkacsoportok által elõkészített, az elnökség által elfogadott munkaprogram tartalmazza. Az egyes feladatok végrehajtásáért, koordinált megvalósulásáért az adott csoport vezetõje/háttérintézménye felelõs.
 3. A Szövetség megfelelõ mûködését:
  1. A Szakmaiságot a közgyûlés, az elnökség és a tagszervezetek által delegált munkacsoport vezetõk és -tagok szavatolják,
  2. A Kapcsolati tõkét a résztvevõk konszenzus alapján vonják be és mûködtetik szükség szerint,
  3. A Szervezet biztosítja, ahol:
  1. A Pénzügyi hátteret a tagsági díjak, célirányos, munkacsoport-orientált tagi/nem tagi támogatások, pályázatok, rendezvény-szervevezések, biztosítják.

 

Mivel az új konstrukciót, a kapcsolódó Alapszabály módosításokat a legutóbbi közgyûlésünk már megszavazta, most a megvalósításon a sor!

A fenti megújuláshoz kapcsolódóan összeállítottunk stratégia alapvetéseket és témaköröket, munkacsoportokhoz, ad hoc bizottságokhoz, önálló kezdeményezésekhez kapcsolható alábbi munkatervet.

 

 1. ALAPVETÉSEK
  1. Próbáljuk meg:
  1. Körvonalazzuk
  1. Határozzuk meg
  1. Rögzítsünk alapelveket
  1. Mûködtessünk
  1. Építsünk külsõ kapcsolatok

 

 1. SZEMÉLYzet- Épületgépész Humán Életpálya modell
  1. Magyar Épületenergetikai Humánstruktúra (MÉH)
  1. Felsõfokú oktatás
  1. Középfokú szakképzés

 

 1. SZOLGÁLTATÓk– Épületgépész Vállalkozói Életpálya Modell
  1. Vállalkozói érdekképviseleti rendszer harmonizálása
  2. Vállalkozások képesítési rendszere
  1. Szolgáltatói MÉH-Szövetkezetek rendszerének kidolgozása
  1. Projekt cégek, tervezõ vállalkozások érdekképviselete (MMK-val)

 

 1. FELHASZNÁLÓk - Ügyfél és berendezése monitoring
  1. Tudatformálás
  2. Igénybevett szolgáltatások
  3. Magánerõs tevékenységek

 

 1. PIACVÉDELEM 
  1. Szolgáltatás monitoring
  1. Termék-monitoring

 

 1. SZAKMAKÉPVISELET, KAPCSOLATOK
  1. Kormányzati szint
  1. Nem-kormányzat, társszakmák
  1. Rendezvények
  1. Média

 

 1. TAGSÁG
  1. Rendes
  2. Pártoló
  3. Együttmûködõ
  4. Tiszteletbeli

 

 1. GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG
  1. Bevétel
  1. Költségek, vannak!

 

Bármi nyitva áll bárki elõtt!!

Budapest, 2014. február 05.

Zoltán Attila
elnök
MÉgKSZ

 

 

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai