ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖNYVEK

 

Lipták András
Mérés, szabályozás és vezérlés az épületgépészetben. Hõellátás.
1983
Recknagel-Sprenger-Schramek:
Fûtés- és klímatechnika 2000. I.-II. kötet
2000, Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó
Cséki, I.:
Épületgépészeti tervezési segédlet rézcsöves szerelésekhez
1997, Budapest, Magyar Rézpiaci Központ
Dr Homonnay Györgyné dr.:
Épületgépészet 2000 I.
2000, Magyar Épületgépész kiadó
Dr Homonnay Györgyné dr.:
Épületgépészet 2000 II.
2000, Magyar Épületgépész kiadó
Macskásy Á. - Bánhidi L.:
Sugárzó fûtések
1985
Bánhidi L. - Kajtár L.:
Komfortelmélet
2000, Mûegyetemi Kiadó, Budapest
Handbuch für Heizungstechnik
2002, Buderus Verlag GmbH.
Büki Gergely
Kapcsolt energiatermelés
2007, Mûegyetemi Kiadó
Büki Gergely
Erõmûvek
2004, Mûegyetemi Kiadó
Büki Gergely
Energetika
1997, Mûegyetemi Kiadó
Kiss Róbert
Távhõellátási zsebkönyv
1977, Mûszaki Könyvkiadó
dr Sembery P., dr Tóth L.
Hagyományos és megújuló energiák
2004, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest
dr. Jakab Z.
Kompresszoros hûtés I.-II.
Magyar Mediprint Szakkiadó Kft.
dr. Menyhárt J.
Légtechnikai rendszerek
Tankönyvkiadó, Budapest
dr. Menyhárt J.
Szellõztetõ és klimatizáló berendezések
GATE, Mezõgazdasági Gépészeti Kar, fõiskolai jegyzet
Keszy-Harmath-Várjon
Klímatervezés
Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Komondy-Halász
Hûtõgépek
Tankönyvkiadó, Budapest
Meszlényi Zoltán
Klímaberendezések
PMMF, fõiskolai jegyzet
Meszlényi Zoltán
Szellõztetõ berendezések
1983, PMMF, fõiskolai jegyzet
Várjon Dénes
Gazdaságos lég- és hûtéstechnikai berendezések
Meszlényi Zoltán
Szellõztetõ berendezések
1983, PMMF, fõiskolai jegyzet
Heinz Schulz-Barbara Eder
Biogázgyártás
2005
Dr.-Ing. Joos L.
Gázfelhasználás a háztartásban és a kisfogyasztóknál
2005
Dr. Vida Miklós
Gáztechnikai kézikönyv
Günter Cerbe
A gáztechnika alapjai
Hans Brünner
Víz- és gázvezeték szerelés
1995, Magyar Mediprint Szakkiadó Kft.
Hugo Feurich
Szanitertechnika I-II.
2001, Dialóg Campus kiadó Pécs
Markó I.
Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyve
1986, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Ákoshegyi Gy. - Németh I.
Fûrdõk Kézikönyve
2006, Magyar Fürdõszövetség, Budapest
Konecsny F. - Pásztor E. (szerk.)
Mûszaki hõ és áramlástan példatár
Tankönyvkiadó, Budapest
Környey Tamás
Hõátvitel, példatár
2001, Mûegyetemi Kiadó, Budapest
Környey Tamás
Termodinamika
2007, Mûegyetemi Kiadó, Budapest
Fekete I. (szerk.)
Épületfizika kézikönyv
1985, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Kalmár F.
Épületfizika
2003, DE MFK, Debrecen
Reis F., Várfalvi J., Zöld A.
Az épületfizika alapjai
1998, BME, Budapest
Zöld András
Az épületfizika alapjai
1998, BME, Budapest
Zöld András
Energiatudatos építészet
1999, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest
Barótfi I.
Szolgáltatástechnika
2001, Mezõgazda Kiadó, Gödöllõ
Schultheisz E.
Kórháztervezési útmutató
1976, Medicina Könyvkiadó, Budapest
Szandtner K., Kovács K.
Épületinformatika
2002, Gödöllõ
Barótfi I.
Energiafelhasználók kézikönyve
1993, Gödöllõ
Barótfi I.
Környezettechnikai kézikönyve
1990, Gödöllõ
 

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai