ENERGIAELLÁTÁS

Bevezetés
Ezeket a szakmai oldalakat, azért tartjuk szükségesnek, hogy egyértelmű legyen álláspontunk, hogy milyen szakterületet értünk az ÉPÜLETGÉPÉSZET alatt.

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET egy olyan alkalmazott tudomány és gyakorlati technika együttes megjelenése, amelynek szakmai alkalmazásával biztosítani lehet

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET más oldalról nézve egy olyan folyamatirányítás, amely a természeti környezet és az építményekben lévő belső terhelések rendszerének sokféle változó hatását úgy irányítja a kívánt paraméterekre, hogy közben

Az ÉPÜLETGÉPÉSZET mindig kész rendszerelemekből dolgozik, ő rendszert alkot (tehát nem konstruktőr)

 

ENERGIA ELLÁTÁS
Az épületgépészeti energia ellátás alatt azt értjük, ami szükséges az épület energia fogyasztásának fedezéséhez, függetlenül attól, hogy hőtermelésre, vagy hőelvonásra használják.

Az épületek energia ellátása a következő energia hordozókból lehetséges:

Az atomenergia kérdése nem épületgépészeti téma, ezzel természetesen nem foglalkozunk.

Nézzük a többi energia fajtát.

Részletesebben kifejtve:

Kőolaj származék, a dizel olajjal azonos sűrűségű, Magyarországon rendkívül kevés helyen használatos. Legtöbbször földalatti tárolóban tárolják, de ismeretes a helységben való tárolós is. Eltüzelése hasonló tüzelőberendezésekben történik, mint a gázégők.

Kőolaj származék, szoba hőmérsékleten - a különböző minőségű termékek - a nehezen folyóstól a szilárdig változhat. Földalatti, vagy földfeletti tárolókban tárolják, csak előmelegítéssel lehet eltüzelni. Környezetvédelmi okokból ma már nem használatos

Az általában használatos földgáz (Magyarországon) gyakorlatilag tiszta metán. Az egész országra kiterjedő csőhálózaton szállítják a felhasználási helyig, az épületekbe bevezetve. Rendkívül kényelmes, tiszta energia hordozó

Környezeti nyomáson és hőfokon gáznemű. Általában tartályban tárolják, de vezetékes rendszer is előfordul. Alapvető veszélye, hogy nehezebb a levegőnél, amire a rendszerek kialakításánál gondolni kell.

Ma már háztartási méretekben nem használatos

Azokat a "tiszta" energiákat, amelyek a természetben állandóan újra termelődnek és hasznosításuk nem szennyezi a környezetet, nincs többlet CO2 kibocsátás, mely fokozná az üvegházhatást.  Forrásuk alapvetően a Nap. A biomassza azért tekinthető CO2 semlegesnek, mert az elégetése során keletkező CO2  mennyisége nagyságrendileg  annyi, mint amennyit a növény növekedése folyamán az asszimilációnál lekötött.

Melyek ezek a megújuló energiák, melyek reálisan hasznosíthatók Magyarországon?

 

Az egyes "energiahordozók" részletesebb felosztása és a hasznosításuknál alkalmazott rendszerek vázlatos technikai felépítése.

Felépítésük: víztározók - vízturbinák - generátorok- csővezetékek.

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai