HAT SZŰK ESZTENDŐ

ÉPÍTŐK NAPJA 2011.

Sajtóanyag
"A hat szűk esztendő"

 

Az ÉVOSZ - egyeztetve a társ érdekképviseletekkel és kamarákkal - a legutóbbi hónapok piaci folyamatainak eredményeként módosította év eleji prognózisát, miszerint a 2011. évi országos építésszerelési tevékenység várható csökkenése az előző évhez képest nem 0-2% között, hanem 7-10% között várható. Ezt, az ágazat meglévő szerződésállományának nem várt mértékű zsugorodása támasztja alá, ami a 2011. I-V. hónapi adatokat figyelembe véve, 22 %-al kisebb a 2010 hasonló időszakához viszonyítva. Semelyik megrendelői területen nem látszik olyan mértékű pozitív elmozdulás, ami ezt a tendenciát megfordítaná. Egyedül a gépipar-járműipar és az élelmiszergazdaság exportorientált területén várható 2011 második félévében pótlólagos építési-beruházási feladatokkal együtt járó élénkülés. A gazdaság más területei összességében a recessziót megelőző időszak kapacitás bázisán tud élénkülni ez évben. A közmegrendelések értéke is csupán ahhoz elegendő, hogy az öt éve tartó ágazati mélyrepülés 2011 évi értéke 10 % alá ne zuhanjon. A magánmegrendelői kör fizetőképes keresletének növekedésére előtakarékosságának eredményeire 2012 év vége előtt nem lehet számítani.
A kereslet drasztikus csökkenésének várható velejárója az ágazat 2012 év végéig tartó, hat szűk esztendője. A magyarországi építőipari termelés zuhanása az Európai Unió piacán is a legnagyobb. A KSH adatait áttekintve megállapítható, hogy az EU országok építőipari termelési indexei nagy szóródást mutatnak. 2005 évet bázisul véve Németország 130%-on, Lengyelország 174%-on, Románia 138%-on, Szlovákia 111%-on, Csehország 100%-on, Franciaország 96%-on, Szlovénia 85%-on, Portugália 71%-on, Magyarország 65%-on, állt 2011. március hó végén. Mindez oly módon ment végbe, hogy több ország túl van az építéspiaci recesszió mély pontján. A belga, a német, a francia piac 2011. január hótól élénkülést mutat, az olasz, az osztrák, portugál és szlovák piac csökkenése megállt, a szlovén, román és magyar építési piac tovább zsugorodik.

A gazdasági válság, a nehéz piaci helyzet eredményeként a bankrendszer hitelezési összerándulás következtében számos cég működési- és projekt finanszírozása lehetetlenült el. Számításaink szerint a gazdasági válság következtében, országosan körülbelül 2.500 milliárd Ft értékű lehet azon építési beruházási volumen, ami az elmúlt három évben elhalasztódott, elmaradt. (Korábban előkészített, elkezdett,- de megrekedt ingatlanfejlesztések halasztott - kiemelt beruházások, önerő-szűkössé vált önkormányzati fejlesztések).
A 2011. évi országos építőipari termelés értékét 1.700-1.760 milliárd Ft között prognosztizáljuk, ami 2006 évhez - az ágazat utolsó jó évéhez - viszonyítva, összehasonlítható áron 40 %-os csökkenést jelent.
A magyar építési piac elhúzódó recessziójának természetes velejárója számos negatív folyamat. Tradicionálisan több évtizede sikerrel működő cégek tönkremenetele, vállalati szervezeti, szakmai -és beszállítói rendszerek szétesése, a lánctartozás magas szinten történő állandósulása, újratermelődése, az irreálisan alacsony áron történő vállalkozások számos negatív hatása. A piaci viszonyok anomáliái Magyarországon, továbbra is fennmaradtak: a kevés munka nem eredményezi a piac tisztulását, az átláthatatlan, zavaros munkavállalások közepette továbbra is magas a szürke foglalkoztatás, növekszik a vállalkozások rendezetlen költségvetési kapcsolatai, miközben az Államkincstár a legnagyobb adósa az építési vállalkozásoknak. Az építési ágazat jövedelmezősége 2011. 1-5 hónapjában tovább romlott, összességében lenullázódott.

Az építőipart sújtó problémák megoldásában gyorsabb előrehaladásra lenne szükség.

Az elmúlt egy év pozitív fejleményeként lehet értékelni:

Az építőipart sújtó legtöbb probléma területén érzékelhető előrelépés még nincs.

A hangsúlyos problémák közül ki kell emelni:

 

Nyitott kérdés, hogy a szakma által megfogalmazott közbeszerzési javaslatok egyáltalán megjelennek e az új törvényben?

 

A súlyos problémák ellenére az elmúlt egy évben is számos létesítménnyel gazdagodott az ország, amire méltán büszke az építőipari szakma. A nagy létesítmények közül kiemelhetjük az új Tiszai hidat Szegednél, az M43-as autópálya közelmúltban átadott szakaszát, a Pécsi Kulturális Főváros új létesítményeit, a Liszt Ferenc repülőtéri új utas terminált, a természeti katasztrófák helyén végzett gyors, áldozatos munkákat.

2011. június 2.
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
www.evosz.hu

 

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai