FELHÍVÁS A 2013. ÉVI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATRA

Az építőipari kivitelezések szervezésének, irányításának és a munkavégzés jó minőségének elismerése, ezzel a színvonalas, megbízható munkát végző vállalkozók szakmai jó hírének alátámasztása a szakma együttes érdeke. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Közlekedéstudományi Egyesület és az MTF Közműtechnológiákért Egyesület célja elősegíteni, hogy érdemes legyen jó munkát végezni, maradandóan jót, szépet, elismerésre méltót alkotni. Ezért a létesítmény létrehozásában részt vevők jó együttműködésének, a kiváló tervezésnek és a mesterséget magas fokon megvalósító kivitelezésnek nyilvános elismerésére és ezáltal a szakma becsületének, megbecsülésének növelése érdekében

ÉPÍTŐIPARI  NÍVÓDÍJ

pályázatot hirdetnek évente, amelyet a kategória-győzteseknek átadott Tanúsítvány és a létesítményen elhelyezendő bronzkeretes réztábla, vagy Elismerő Oklevél testesít meg.

A 2009. január és 2012. december között használatba vételi engedélyt kapott, legalább 100 MFt nettó beruházási értékű létesítménnyel pályázhat a fővállalkozó kivitelezőnek minősülő és erre jogosult vállalkozó.  A pályázó tehát a létesítmény kivitelezésére az építtetővel szerződött vállalkozó lehet, de a feladatot összességében megvalósítók nevében. Díjazás esetén ezért az Építőipari Nívódíjat hirdető táblán mellette szerepelnek az építtető, a tervező, a lebonyolító (mérnök iroda) valamint a pályázó által megnevezett három, a kivitelezésben érdemi munkát végzett közreműködő alvállalkozó kivitelező és mindezeknek a létesítmény megvalósulását közvetlenül irányító helyi vezetői.

Tizenegy kategóriába sorolható építménnyel lehet pályázni:

A kiíró szervezetek delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság (továbbiakban BB) az ügyrend szerint eljárva a benyújtott pályázati anyag, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálja és értékeli a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai: a kivitelezés minősége, a funkciónak megfelelő megoldások, a kedvező üzemeltethetőség, a környezetbe illeszkedés, valamint a létesítményt létrehozók közötti – az építtető, a tervezők, a lebonyolító és kivitelezők közötti - együttműködés.  A BB kategóriánként egy győztest állapíthat meg, de indokolt esetben egy-egy kategórián belül több díjat is javasolhat. A BB a pályázatok közel azonos értékelése esetén Elismerő Oklevelet isodaítélhet. A bírálati jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, de a pályázó az őt érintő jegyzőkönyvrészt megismerheti. A BB véleményezi a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által a felelős műszakai vezetők számára alapított Építési Alkotói Díj  és a Magyar Építész Kamara által alapított Sándy Gyula Díj valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség által alapított épületgépészeti díj díjazottjaira tett javaslatot is.

A pályázóknak az adminisztrációs és szervezési feladatokat is ellátó Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumától (1013 Budapest, Döbrentei tér 1.) a 06-30-525-1300 telefonon, esetleg e-mailen: (mesterdij@mesterdij.hu) kért, vagy az Internetről (www.mesterdij.hu) letöltött űrlap kitöltésével és az ott meghatározott mellékletek csatolásával kell jelentkezniük 2013. szeptember 20.-án, pénteken 16 óráig a Budapest. I. Döbrentei tér 1.sz. V. em. 3. személyesen leadott, vagy postán a Kuratórium címére feladott pályázati dokumentációval. A jelentkezési díj 260 eFt + 27% ÁFA, amit a 10200940-22016209-00000000 sz. számlára kell befizetni.

A jelentkezéshez csatolni kell az építtető, az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező és az üzemeltető véleményezését, valamint az eredményhez meghatározó módon hozzájárult  és a pályázó által kiválasztott három alvállalkozó kivitelező nyilatkozatát is, amiben kijelentik, hogy hozzájárulnak a pályázathoz és a feltételeket magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.

A 2013. évi pályázat eredményét a BB elnöke 2013 decemberben kihirdeti és átadja a Tanúsítványokat, illetve Elismerő Okleveleket. Az Építőipari Nívódíjat hirdető tábla létesítményen való elhelyezésére - felavatására - 2014 első negyedévben megfelelő ünnepélyes keretek között kerül sor. A díjat hirdető tábla árát, illetve elhelyezésének engedélyezését és költségeit a díjazottnak kell vállalni és rendezni. A Tanúsítványokat, vagy Elismerő Okleveleket kapottak díjazottságukat levélpapírjukon, vagy cégismertetőjükben a lógóval hirdethetik, illetve az eredmény kihirdetésekor a művésztől megrendelhető éremmel is dokumentálhatják. A pályázati anyag az eredmény kihirdetésétől számított hat hónapon belül átvehető a benyújtás helyén, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban.

Tisztelettel várjuk a jelentkezéseket!

Tolnay Tibor
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
elnöke

Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor
 az  Építéstudományi Egyesület
elnöke

Sáros László György DLA
a Magyar Építőművészek Szövetsége
elnöke

Dr. Kiss Jenő
a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat
elnöke

Noll Tamás
a Magyar Építész Kamara
elnöke

Zoltán Attila
a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
elnöke
Dr. Fónagy János
a Közlekedéstudományi Egyesület
elnöke
Herczegh Zoltán
az MTF Közműtechnológiákért Egyesület
elnöke
Pallay Tibor
az Építőipari Mesterdíj Alapítvány elnöke

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai