ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A 2006-ban indított épületgépészeti tervpályázatot - a hagyományoknak megfelelően - folytatjuk.
A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata és a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség a "Magyar Épületgépészek Napja 2011" rendezvénysorozatához kapcsolódva - az előző évekhez hasonlóan - az idén is nyilvános tervpályázatot hirdet

épületgépész tervezők részére.

Az előző évek tapasztalatai igazolták, hogy a tervezők körében sikerült felkelteni az érdeklődést az épületgépészeti tervpályázaton való részvételre.

Tervpályázati kiírás

A tervpályázat témaköre
Az utóbbi két évben megvalósult, ill. tervezett, műszaki szempontból kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése

A tervpályázat célja
Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.
Megkeresni az utóbbi években megvalósult, ill. tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

Pályázati feltételek
A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.) a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.
Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat;
Pályázni lehet 2009-2011-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel.
Pályázhat minden magyar állampolgár, aki épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A pályázatra benyújtandó anyag
1. A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.

2. A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.

3. Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.

4. Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

A tervpályázat meghirdetése
A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapjain, (www.mmk.hu, www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), a rendezvény önálló (www.talakozzunk.hu) honlapján, valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

A tervpályázat jellege
a tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje
2011. november 10. 24h.

A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot zárt borítékban "Épületgépészeti Tagozat" megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. II. em. alatti irodájába kell eljuttatni postán, vagy személyesen.

A Bíráló Bizottság
A pályázatokat az MMK Épületgépészeti Tagozat Minősítő Bizottság, valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség delegált tagjai bírálják el november 30-ig. A Bíráló Bizottság döntését, a díjazott tekintetében, egyhangú szavazással hozza meg.
A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

A Pályaművek díjazása
Az első három helyezett a Magyar Mérnöki Kamara oklevelét, az első helyezett a Puchner Kastélyszálló által felajánlott díjat kapja.

A tervpályázat eredményhirdetés
A nyertes pályázatok a Magyar Épületgépészek Napján, 2011. december 2-án, a BME „K” épületében kerülnek kihirdetésre.

A tervpályázati díjak átadása
A nyertes pályázatok díjátadása a Magyar Épületgépészek Napja 2011 estéjén a Hotel InterContinental Budapest báltermében rendezett Épületgépész Bál keretén belül történik.

 

dr. Chappon Miklós Matuz Géza

Magyar Mérnöki Kamara
Épületgépészeti Tagozat
elnöke

Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség
elnöke

Első Magyar Kéményszövetség (EMKÉSZ)

Épületautomatizálási Egyesület (EIB/KNX)

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége (HKVSZ)

Kéményjobbítók Országos Szövetsége (KÉOSZ)

Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI)

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATASZSZ)

Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE)

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Debreceni Egyetem MK Épületgépészeti Tanszék

Épületgépész Szakközépiskolák Országos Munkaközössége

Miskolci Egyetem Kőolaj- és Földgáz Intézet

Pécsi Tudományegyetem MMK Épületgépészeti Tanszék

Szent István Egyetem Környezettechnikai